POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LABORATORIS COLOR EGM SA amb CIF A08957284 i domicili social situat al C/ PRATS DE MOLLO, 20 08021, BARCELONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, LABORATORIS COLOR EGM SA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Així mateix, l'informem que tractarem les seves dades segons l'existència del seu consentiment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

LABORATORIS COLOR EGM SA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LABORATORIS COLOR EGM SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests s'eliminin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos,

dirigint la seva sol·licitud a l'adreça postal indicada més amunt o a l'adreça de correu electrònic egm@egm.es

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de LABORATORIS COLOR EGM SA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic dpo.cliente@conversia.es o al número de telèfon 902877192.

Pot dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

En enviar el formulari de recollida de dades acceptes la política de privacitat de LABORATORIS COLOR EGM SA.