CUPRA Born

CLIENT: CUPRA

Creativitat, disseny i modelització de l'escenari, rodatge de l'entorn HDR, recursos fotogràfics per a la creació de textures i aplicació de materials al model base. Texturització del vehicle i renderització d'imatges per a la presentació del Nou Born CUPRA.

Programari: Autodesk Maya, Adobe Substance Painter, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe Photoshop, PTGui.

Creativitat, disseny i modelització de l'escenari, rodatge de l'entorn HDR, recursos fotogràfics per a la creació de textures i aplicació de materials al model base. Texturització del vehicle i renderització d'imatges per a la presentació del Nou Born CUPRA.

Programari: Autodesk Maya, Adobe Substance Painter, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe Photoshop, PTGui.