CUPRA DARK REBEL SHOWCAR

CLIENT: CUPRA

Imatges Full CGI per a la presentació del CUPRA Dark Rebel Showcar. CGI i Postproducció.

Programari: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Autodesk Arnold Render, Adobe Substance Designer, Adobe Photoshop.

Imatges Full CGI per a la presentació del CUPRA Dark Rebel Showcar. CGI i Postproducció.

Programari: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Autodesk Arnold Render, Adobe Substance Designer, Adobe Photoshop.