Interiors by EGM

CLIENT: Inhouse

Projecte de visualització arquitectònica. Modelat d'espais, texturització d'elements de mobiliari i renderitzat d'escenes.

Programari: Maxon Cinema 4D, Next Limit Technologies Maxwell Render, Adobe Photoshop.

Projecte de visualització arquitectònica. Modelat d'espais, texturització d'elements de mobiliari i renderitzat d'escenes.

Programari: Maxon Cinema 4D, Next Limit Technologies Maxwell Render, Adobe Photoshop.