JAGUAR Balancier

CLIENT: Jaguar watches

Modelatge 3D, texturització, animació i renderitzat per mostrar les característiques del mecanisme NEWTON Balancier usat en els rellotges de la marca Jaguar Watches.

Programari: Autodesk Maya, Adobe Substance Painter, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe After Effects

Modelatge 3D, texturització, animació i renderitzat per mostrar les característiques del mecanisme NEWTON Balancier usat en els rellotges de la marca Jaguar Watches.

Programari: Autodesk Maya, Adobe Substance Painter, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe After Effects