LOTUS CONNECTED

CLIENT: LOTUS WATCHES

Modelatge 3D, texturització, animació i renderitzat per mostrar les funcionalitats dels rellotges de la gamma Lotus Connected.

Programari: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Autodesk Arnold Render, Adobe After Effects, Adobe Illustrator

Modelatge 3D, texturització, animació i renderitzat per mostrar les funcionalitats dels rellotges de la gamma Lotus Connected.

Programari: Autodesk Maya, Adobe Substance Painter, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe After Effects