CUPRA BUSINESS MOBILITY

CLIENT: CUPRA
AGÈNCIA: 14AGENCY
FOTÒGRAF BACKPLATE: ANATOL GOTTFRIED

Modelatge 3D de l' entorn, texturització, renderitzat, producció fotogràfica i integració dels talents sobre el 3D.

Programari: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Autodesk Arnold Render, Adobe Substance Designer, Adobe Photoshop, Phase One Capture One Pro.

Modelatge 3D de l' entorn, texturització, renderitzat, producció fotogràfica i integració dels talents sobre el 3D.

Programari: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Autodesk Arnold Render, Adobe Substance Designer, Adobe Photoshop, Phase One Capture One Pro.