CUPRA TRIBE EDITION

CLIENT: CUPRA

Modelatge de l'entorn, texturització i creació de les imatges per a l'edició Tribe del CUPRA Formentor i Ateca. Projecte Full CGI.

Programari: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Autodesk Arnold Render, Adobe Substance Designer, Adobe Photoshop.

Modelatge de l'entorn, texturització i creació de les imatges per a l'edició Tribe del CUPRA Formentor i Ateca. Projecte Full CGI.

Programari: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Autodesk Arnold Render, Adobe Substance Designer, Adobe Photoshop.