CUPRA LEON VZ CUP

CLIENT: CUPRA
AGENCY: 14AGENCY

Modelat de l'entorn, texturització i creació d'imatges del nou CUPRA Leon VZ CUP. Projecte Full CGI.

Software: Autodesk Maya, Adobe Substance Painter, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe Photoshop, Adobe After Effects

Modelat de l'entorn, texturització i creació d'imatges del nou CUPRA Leon VZ CUP. Projecte Full CGI.

Software: Autodesk Maya, Adobe Substance Painter, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe Photoshop, Adobe After Effects