CUPRA BORN DOOH 3D EFFECT

CLIENT: CUPRA ITALY
AGENCY: 14AGENCY ITALY

Creació de contingut animat per a Billboards de gran format Digital Out Of Home. Modelatge de l' entorn 3D, Texturització, Animació i Desenvolupament Tècnic per a la producció de l' Efecte 3D del CUPRA Born.

Software: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe Substance Painter, Adobe Photoshop, Adobe After Effects

Creació de contingut animat per a Billboards de gran format Digital Out Of Home. Modelatge de l' entorn 3D, Texturització, Animació i Desenvolupament Tècnic per a la producció de l' Efecte 3D del CUPRA Born.

Software: Autodesk Maya, Maxon Cinema 4D, Solid Angle Arnold Render, Adobe Substance Painter, Adobe Photoshop, Adobe After Effects